دانلود پاورپوینت کاغذ پی ا چ - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت کاغذ پی ا چ - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت کاغذ پی ا چ - 9 اسلاید

 

 

 

 

درجه بندی کاغذ پی اچ به این صورت است:درجه بندی آن از 0 تا 14 است.از از 0 تا 7 ماده ی اسید را نشان می دهد و ماده ی اسیدی  هرچه به صفر نزدیک تر باشد اسید آن قوی تر است و هر چه به هفت نزدیک تر باشد اسید آن ضعیف تر است.عدد 7 نشان دهنده ی  ماده ی خنثی است مانند آب خالص.

 

آیا این ماده اسید است؟

حدس بزنید این ماده در کاغذ پی اچ چه عددی را نشان می دهد؟

متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: