پاورپوینت در حیطه آشنايي با  نظام سلامت - 133 اسلاید

پاورپوینت در حیطه آشنايي با  نظام سلامت - 133 اسلاید

پاورپوینت در حیطه آشنايي با  نظام سلامت - 133 اسلاید

پاورپوینت در حیطه آشنايي با  نظام سلامت

پاورپوینت در حیطه آشنايي با  نظام سلامت

 پاورپوینت در حیطه آشنايي با  نظام سلامت

پاورپوینت در حیطه آشنايي با  نظام سلامت

پاورپوینت در حیطه آشنايي با  نظام سلامت

پاورپوینت در حیطه آشنايي با  نظام سلامت

مقدمه
ميدان و عرصه اصلي خدمات سلامت، جامعه مي‌باشد كه با توجه به اهميّت آن،  بعنوان بهترين محيط آموزشي براي كاركنان نظام سلامت محسوب مي‌شود.
زمانيكه مؤلفه هاي موثر بر سلامت، دستخوش تغيير مي‌گردند زمينه هاي مخاطره آميز سلامت شكل گرفته و ابتلاء به بيماري، معلوليّت و مرگ اتفاق مي‌افتد
بخش اوّل : آشنايي با  نظام سلامت
امروزه زندگي و سلامت افراد براي شناخت خطرها و مداخلات به منظور پيشگيري از آن در دستان نظام سلامت قرار دارد.
از زايمان بي‌خطر يك نوزاد سالم تا مراقبت مادر در دوران بارداري و يا شناخت عوامل خطر براي ايجاد يك بيماري در سال هاي آينده زندگي فرد.
تعريف نظام سلامت
ارتقاي سلامت، هدف اصلي يك نظام سلامت است. اما تنها هدف آن نيست.
قابليت دستيابي (goodness) و ايجاد كمترين تفاوت بين افراد به اين دستيابي يا دقيقاً عادلانه بودن (fairness) اين نظام بسيار مهم است و آن به اين معني است كه يك نظام سلامت به درستي به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و اين نظام به گونه اي براي هر فرد و بدون قايل شدن تمايز به اين نيازها پاسخ دهد.
شايد به همين علّت است كه WHO نگرش سنتي خود را در باره تندرستي فيزيكي و رواني افراد تغيير داده و توجّه خود را به ارتقاي عملكرد نظام هاي سلامت، معطوف داشته است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه آشنايي با  نظام سلامت است

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه آشنايي با  نظام سلامت از لینک زیر استفاده کنید: