پاورپوینت در حیطه اهمیت دینداری - 11 اسلاید

پاورپوینت در حیطه اهمیت دینداری - 11 اسلاید

پاورپوینت در حیطه اهمیت دینداری - 11 اسلاید

پاورپوینت در حیطه اهمیت دینداری

پاورپوینت در حیطه اهمیت دینداری

پاورپوینت در حیطه اهمیت دینداری

پاورپوینت در حیطه اهمیت دینداری

پاورپوینت در حیطه اهمیت دینداری

پاورپوینت در حیطه اهمیت دینداری

http://ensani.sellfile.ir/


خدا باید بداند موجوداتی که خلق کرده است چه نیازهایی دارند

و اگر نداند که خدا نیست زیرا نا آگاهی دارد

خدای راستین که دارای نا آگاهی نیست.
اما حالا جمع بندی....
1-خدا خالق هستی است و آگاه به قوانین آن
2-خداوند مهربان است و انگیزه ی ظلم به کسی را ندارد
3-خداوند نیازهای بندگان و مخلوقاتش را می داند
4-خدا بی نیاز از بندگی ما است
اما...
چه دلیلی دارد تا نیازهای ما را رفع نکند و از ما هم بندگی بخواهد ...؟
از شما می پرسم آیا حالا که خدا هستی را خلق کرده است و
قوانین آن را می داند و نیاز های ما را هم می فهمد و آنقدر
مهربان هم هست که آنها را برآورده کند وبه کسی ظلم هم
نمی کند...نباید به ما برنامه می داد که باید چه کنیم و
چگونه میتوانیم زندگی خوبی داشته باشیم و به سعادت
برسیم ؟

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه اهمیت دینداری است

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه اهمیت دینداری از لینک زیر استفاده کنید: