پاورپوینت در حیطه ميكروبيولوژي مواد غذايي - 18 اسلاید

پاورپوینت در حیطه ميكروبيولوژي مواد غذايي - 18 اسلاید

پاورپوینت در حیطه ميكروبيولوژي مواد غذايي - 18 اسلاید

پاورپوینت در حیطه ميكروبيولوژي مواد غذايي

پاورپوینت در حیطه ميكروبيولوژي مواد غذايي

پاورپوینت در حیطه ميكروبيولوژي مواد غذايي

پول شما و زندگی شما

http://ensani.sellfile.ir/

سطح گیاهان سالم (سبزیجات و میوه جات) در حین رشد حاوی فلور میکربی –شامل باکتری، محمر و کپک - است که اهمیتی در فساد مواد غذایی ندارد.
میکربهای بیماری زا می توانند از طریق گیاهان آفت زده به گیاهان سالم در حین برداشت منتقل شوند.
اگر خاک با فاضلاب آبیاری شود محصولات گیاهی می توانند حاوی میکربهای بیماری‌زا نیز باشند.
فلور طبیعی میکربی گیاهان زمانی که آنها می رسند و پیر می شوند دچار تغییر شده و ممکن است در حین برداشت و نگهداری آنها باعث فساد آنها شوند.

پوست حیواناتی که از گوشت آنها بعنوان غذا استفاده می شود یکی از مهمترین منابع میکربهای مسئول فساد مواد غذایی است.
در ماکیان پر، یا فولیوکولهی زیر آن بعد از کنده شدن پر، می تواند منبع آلودگی گوشت آنها به میکربهای مسئول فساد غذا شود.
بطور کلی انواع میکربها در سیستم تنفسی، گوارشی... و همچنین پوست، سم، مو و پر حیوانات حضور دارند.
برخی حیوانات ممکن است حامل میکربهای بیماری زا باشند بدون آنکه علائمی از بیماری داشته باشند.
مرغان تحم‌گذار می توانند باکتری بیماری زای Salmonella را به تخم مرغ ممنتقل کنند (دلیل اینکه چرا چند سال است در ایران دیگر عادت زدن زرده تخم مرغ به چلوکباب منسوح شده است)  پاورپوینت در حیطه ميكروبيولوژي مواد غذايي
باکتری Staphylococcus aureus- که یک نژاد آن مسئول یک نوع مسمومیت غذایی است - در بینی بیشتر انسانها و همچنین همراه با برخی میکربهای دیگر عامل مسمومیت در پوست مو و پر حیوانات -وجود دارد.

برخي قارچها داراي مكانيسمهاي فعال براي پخش اسپورهاي خارجي دارند. پاورپوینت در حیطه ميكروبيولوژي مواد غذايي
در برخي قارچها اين مكانيسم با افزايش يا كاهش رطوبت نسبي هوا فعال مي شود
برخي قارچها اسپورهاي خارجي آب گريز كوچك توليد مي كنند كه در برابر خشك شدن و نور خورشيد مقاوم هستند.
مثال: خانواده هاي Aspergillus و Penicillium كه نقش مهمي در فساد برخي مواد غذايي بازي مي كنند.
يرخي ديگر اسپورهاي با قابليت تر شدن توليد مي كنند كه توسط قطرات آب پخش مي شوند. پاورپوینت در حیطه ميكروبيولوژي مواد غذايي
مثال گونه هاي از خانواده Fusarium كه بصورت گسترده اي در مزارع كشاورزي زمانيكه اب و هوا باراني است پخش مي شوند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه ميكروبيولوژي مواد غذايي است

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه ميكروبيولوژي مواد غذايي از لینک زیر استفاده کنید: