پاورپوینت Favicon - چهارده اسلاید

پاورپوینت Favicon - چهارده اسلاید

پاورپوینت Favicon - چهارده اسلاید

پاورپوینت Favicon

پاورپوینت Favicon

پاورپوینت Favicon

پاورپوینت Favicon

اگر دقت کرده باشید ، هر سایتی رو که باز می کنید گوشه تب سایت یک آیکون

کوچک هست که به عنوان favicon سایت یا وبلاگ شناخته می شود مثل شکل زیر.