پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست - 7 اسلاید

پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست - 7 اسلاید

پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست - 7 اسلاید

پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست 

پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست 

پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست 

پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست 

 با استناد به بند 2 اساس نامه سازمان بهداشت جهانی W.H.O مصوب سال 1948 میلادی  تعریف سلامت

عبارتست‌ از حالت آسایش کامل جسمی، روانی، اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی.

 

از تعریف فوق سه نکته مهم می توان نتیجه گرفت:

 

1- نبودن بیماری و نبودن معلولیت و ناتوانی به تنهایی نمی تواند معنای سلامت یا تندرستی باشد.

 

2- علاوه بر نبودن بیماری و ناتوانی، باید انسان یک حالت رفاه و آسایش در جنبه های جسمی ، روانی و اجتماعی بهره مند باشد.

 

پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست 

 

3- جنبه های جسمی، روانی، اجتماعی روی  هم اثر می گذرانند و از یکدیگر تاثیر می پذیرند

  • بهداشت‌ چیست‌ ؟

 

 

علم پیشگیری از بیماریها و یکی‌ از فعالیتهای‌ سازمان‌ یافته‌ اجتماعی‌ است‌ که‌ به‌ منظور حفظ‌، ارتقاء و بازسازی‌ سلامت‌ افراد انجام‌ می‌گیرد

 

 و در برگیرنده‌ خدماتی‌ است‌ که‌ به‌ کل‌ جامعه‌ ارایه‌ می‌شود. جمعیت مورد نظر می تواند در حد چند نفر کوچک یا در حد همه ساکنین چندین قاره

 

بزرگ باشد.

 

بهداشت‌ فردی‌ چیست‌ ؟

 

شامل‌ دستورالعملهایی‌ است‌ که‌ در جهت‌ تأمین‌، حفظ‌ و ارتقای‌ بهداشت‌ و سلامتی‌ فرد بکار می‌رود.

 

پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست 

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست است؛

برای دانلود کل پاورپوینت سلامتی و بهداشت پوست از لینک زیر استفاده کنید: