دانلود پاورپوینت شرایط عمومی برای ارتقا - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت شرایط عمومی برای ارتقا - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت شرایط عمومی برای ارتقا - 40 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

--موافقت دانشگاه مربوطه مبنی بر تایید شرایط عمومی

( شرایط عمومی بند 5 آئین نامه)

1- دارا بودن مدرک تحصیلی لازم

2- گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق و روش های آموزشی

3- تسلط به یک زبان خارجی

4- توانائی کار با کامپیوتر و استفاده از منابع الکترونیک

5- داشتن صلاحیت اخلاقی، شئون اسلامی و رفتار حرفه ای
بر اساس ارزیابی کمیته جذب استاد دانشگاه

  الف ـ محکومیت در هیئت های انتظامی:

  2 سال افزایش مدت زمان ارتقاء

  ب ـ محکومیت شدید، محکومیت کمیسیون ماده 11 وهیئت های نظام پزشکی:    مدت تاخیر: تشخیص کمیته جذب استاد

 

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: